De begraafplaats

Begraafplaats Vredenhof is een historische en intieme stads-begraafplaats uit 1896. Begraafplaats Vredenhof was de vervanger van de vroegere Nieuwe Westerbegraafplaats, gelegen aan de (oude) Hemweg in de Amsterdammerpolder nabij de Petroleumhaven en het Noordzeekanaal.
Omdat die begraafplaats erg afgelegen lag (en later werd opgeslokt door het Westelijk Havengebied) werd een nieuwe begraafplaats ingericht aan de Haarlemmerweg. De begraafplaats kwam zeventig meter ten zuiden van de Haarlemmerweg te liggen. Daarom is er nu een lang smal voorterrein. Het duinzand voor de ophoging van het terrein kwam van een voor de Hoogovens in IJmuiden uitgegraven haven.

Tuinarchitect Leonard A. Springer, ook de architect van de Oosterbegraafplaats (nu Nieuwe Ooster) maakte het ontwerp, op basis van de bestaande polderverkaveling, die hier een scheve hoek maakt met de Haarlemmerweg, terwijl Abraham Salm, een bekende architect van vele villa’s, het ontvangstgebouw en de dienstwoningen ontwierp. Het gebouw ziet er ook uit als een schilderachtige villa. Het is in juli 2017 benoemd tot gemeentelijk monument.

Nadat de begraafplaats in 1897 open ging werden er veel mensen uit het westelijke deel van Amsterdam begraven. Het lag dicht bij de rand van de stad en toen ook de Haarlemse tram in 1904 ging rijden was Begraafplaats Vredenhof ook per tram vanuit de stad goed te bereiken. Er zijn ook veel Jordaanbewoners en schippers zonder vaste woonplaats op de wal begraven.

In 1921 kwam Vredenhof met de annexatie van Sloten in de gemeente Amsterdam te liggen. In 1934 werden de nieuwe Centrale Markthallen ten noorden van de Jan van Galenstraat geopend. Dit complex grensde direct aan de begraafplaats, die hiervoor en deel van zijn grond afstond, in ruil voor een nieuwe strook grond aan de oostkant ervan. De begraafplaats wordt nog steeds veel gebruikt. Het terrein ligt op het niveau van NAP -1,80 m, dat is ruim een meter lager dan de omringende stedelijke bebouwing.

De begraafplaats is zorgvuldig ingericht met vele soorten bomen en beplanting, oude graven en karakteristieke bankjes. De paden tussen de graven zijn voorzien van kiezelstenen. Dit maakt de paden lastig begaanbaar met rolstoel.

Verschillende graven

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een graf: een algemeen graf, een eigen graf of familiegraf. Tevens zijn er graven voor urnen beschikbaar en is er een gedeelte voor overleden kinderen.

Onderstaand lichten wij het verschil tussen een algemeen en een eigen (particulier) graf toe.

Algemeen graf

Algemene graven worden op volgorde uitgegeven en zijn te huur voor een periode van 10 jaar. De plek wordt u toegewezen. Op het graf kan een kleine steen geplaatst worden. Een algemeen graf is voor 10 jaar en kan niet verlengd worden.

Eigen graf

Een eigen graf wordt ook wel een particulier graf genoemd. Dit graf is voor één persoon en u kunt zelf een plek uitkiezen. Er zijn twee categorieën particuliere graven, 0,90 x 2,00 meter en 1,20 x 2,40 meter. Het graf wordt uitgegeven voor 10 of 20 jaar en kan daarna voor telkens 10 jaar verlengd worden.

Familiegraf

Dit is een ‘eigen graf’ voor twee tot drie familieleden of naasten. Dit kan een bestaand graf zijn of een nieuw graf. De overledenen worden onder elkaar begraven en bijgeschreven op dezelfde steen.

Op Begraafplaats Vredenhof zijn diverse familiegraven. De meeste hiervan zijn al vele decennia oud.

Kindergraf

Er zijn kindergraven voor zowel algemeen, als particulier. Daarnaast is het ook mogelijk om een foetus, of kindje tot de leeftijd van één jaar te begraven.

Urnengraf

Een urnengraf is een graf dat bedoeld is om een urn na een crematie te begraven. Er kunnen maximaal vier urnen in een graf worden begraven.

Samen maken we het bespreekbaar

Wat zijn uw wensen?